Tīmekļa konfidencialitātes politika

3M uzņēmums 3M globālā tīmekļa konfidencialitātes politika

3M ciena Jūsu datu konfidencialitāti. Šajos noteikumos ir aprakstīts, kādu personas informāciju mums ir tiesības apkopot un izmantot, šajos noteikumos aprakstīti arī citi būtiski aspekti saistībā ar Jūsu datu konfidencialitāti.

Satura rādītājs

 • 3M globālā tīmekļa konfidencialitātes politika
 • Tīmekļa vietnes konfidencialitātes paziņojums
 • Jūsu piekrišana
 • Ierobežojumi attiecībā uz personas datu vākšanu, izmantošanu un izpaušanu
 • Dati, kas tiek apkopoti 3M mājas lapās un kā tie var tikt izmantoti
 • Personas informācijas sniegšana
 • Personas informācijas drošība
 • Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm
 • Piekļuve personas informācijai
 • Personas informācijas saglabāšana
 • Bērni un vecāki
 • Jautājumi par šo politiku vai konfidencialitātes paziņojumiem
 • Izmaiņas šajā politikā vai konfidencialitātes paziņojumos

3M globālā tīmekļa konfidencialitātes politika

3M nodrošina atbilstību visiem piemērojamiem privātuma un datu aizsardzības likumiem. Tādejādi mēs izrādām cieņu un pateicību par uzticēšanos mūsu darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un visiem pārējiem, kuri sniedz mums personiska rakstura informāciju. 3M globālā tīmekļa konfidencialitātes politika (turpmāk - Politika) apraksta kā 3M aizsargā Jūsu personas datus, kas tiek iegūti ar 3M tīmekļa vietnes starpniecību. Šajos noteikumos termins „personas informācija” nozīmē informāciju, kas identificē vai ļauj identificēt Jūs kopā ar citu mums pieejamu informāciju. Šī Politika attiecas uz visām uzņēmuma 3M vai tā tā vārdā izmantotām tīmekļa vietnēm visā pasaulē („3M tīmekļa vietne”).

Tīmekļa vietnes konfidencialitātes paziņojumi

Lai gan šī politika attiecas uz visām 3M tīmekļa vietnēm, tomēr katrai 3M tīmekļa vietnei ir atšķirīgi mērķi un funkcijas. Gadījumā, ja kādā no 3M tīmekļa vietnē ir nepieciešami atšķirīgi konfidencialitātes nosacījumi, tie ir norādīti attiecīgajā vietnē vai atsevišķā konfidencialitātes paziņojumā („Tīmekļa vietnes konfidencialitātes paziņojums”), kas izvietots attiecīgajā tīmekļa vietnē. Katrs no šādiem atsevišķiem paziņojumiem ir uzskatāms par papildinājumu vai grozījumu šajā tīmekļa vietnes konfidencialitātes paziņojumā, turklāt tikai un vienīgi attiecībā uz to 3M tīmekļa vietni, kurā tas ir ievietots.

Jūsu piekrišana

Izmantojot 3M tīmekļa vietni vai iesniedzot mums Jūsu personas informāciju, Jūs piekrītat, ka Jūsu dati var tikt vākti, izmantoti un izpausti atbilstoši šiem noteikumiem un attiecīgās valsts vai tīmekļa vietnes konfidencialitātes noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat Jūsu personas informācijas vākšanas, izmantošanas un izpaušanas kārtībai atbilstoši šai politikai un attiecīgās valsts vai tīmekļa vietnes konfidencialitātes noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet 3M tīmekļa vietnes.

Personas informācijas vākšanas, izmantošanas un izpaušanas ierobežojumi.

Ievācot personas informāciju ar 3M tīmekļa vietnes starpniecību likuma noteiktajā apmērā 3M apņemas:

 • savlaicīgi sniegt Jums informāciju par to, kā šie dati tiks izmantoti;
 • vākt, izmantot un pārsūtīt Jūsu personīgos datus vienīgi ar Jūsu piekrišanu, kas var būt tieša vai netieša atkarībā no personīgo datu specifikas, likuma noteiktajām prasībām un citiem faktoriem;
 • vākt Jūsu personas informāciju vienīgi konkrētiem un ierobežotiem mērķiem. Mūsu pieprasītā informācija būs būtiska, atbilstoša un tiks iegūti tikai tādā apmērā, kādā nepieciešams. lai īstenotu attiecīgo mērķi;
 • apstrādāt Jūsu personas informāciju atbilstīgi mērķim, kuram sākotnēji informācija tika pieprasīta vai kuram Jūs vēlāk devāt piekrišanu.
 • veikt komerciāli pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas informācijas piemērotību paredzētajai izmantošanai, tās precizitāti, pilnīgumu un, ja nepieciešams, atjaunināšanu;
 • neizmantot Jūsu personas informāciju tiešā mārketinga mērķiem, nesniedzot Jums iespēju izmantošanu liegt; un
 • veikt nepieciešamos pasākumus, noslēdzot līgumu vai citādu vienošanos, attiecībā uz to datu aizsardzību, kas tiek nodoti trešajām pusēm vai nosūtīti uz citām valstīm, ieskaitot datu nosūtīšanu 3M iekšējā tīklā.

3M tīmekļa vietnēs ievāktā informācija un kā šī informācija var tikt izmantota

Pastāv 3 veidi, kā tiek ievākti dati par Jums ikreiz, kad Jūs apmeklējat un izmantojat 3M tīmekļa vietni:

 1. Informācija, ko mēs saņemam no Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas 3M ievāc informāciju, kas tiek mums automātiski nosūtīta no Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas. Šī informācija parasti ietver Jūsu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja IP adresi, jūsu operētājsistēmas nosaukumu (piemēram, Macintosh® vai Windows®), kā arī Jūsu pārlūkprogrammas nosaukumu un versiju (piemēram, Internet Explorer® vai Netscape®).Saņemtās informācijas apjoms un saturs ir atkarīgs no Jūsu pārlūkprogrammas uzstādījumiem. Lai noskaidrotu, kādu informāciju nosūta Jūsu pārlūkprogramma un kā šos uzstādījumus izmainīt, lūdzu, pārbaudiet savu tīmekļa pārlūkprogrammu.

  Jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā informācija neļauj mums identificēt Jūs personīgi. Mēs izmantojam šo informāciju, lai krātu statistikas informāciju un uzlabotu savas tīmekļa vietnes atbilstoši mūsu apmeklētāju lietotajām tehnoloģijām.

 2. Informācija, ko mēs iegūstam ievietojot sīkdatni (cookie) Jūsu datorā 3M var iegūt informāciju par jums, izvietojot uz jūsu datora cietā diska tagu. Šo tagu mēs pazīstam ar nosaukumu sīkdatne. Visas mūsu 3M tīmekļa vietnes izmanto, tā sauktās, apmeklējumu sīkdatnes. Apmeklējuma sīkdatne tiek izmantota, lai marķētu jūsu datoru ar datora radītu, unikālu identifikatoru ikreiz, kad jūs apmeklējat mūsu vietni. Apmeklējuma sīkdatne neidentificē jūsu personību un izbeidzas tiklīdz jūs aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu. Mēs izmantojam apmeklējuma sīkdatnes, lai uzkrātu statistikas informāciju par to, kā mūsu apmeklētāji lieto mūsu tīmekļa vietnes – kuras lapas tie apmeklē, kādas saites izmanto un cik ilgu laiku pavada, apskatot katru lapu. Šo informāciju (pazīstama arī ar nosaukumu klikšķu secības dati) mēs pēc tam analizējam pēc statistikas formulas, lai labāk izprastu mūsu apmeklētāju intereses un vajadzības, sekojoši uzlabojot mūsu tīmekļa vietņu saturu un funkcionalitāti.

  Atsevišķās 3M tīmekļa vietnēs tiek izmantotas pastāvīgās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes neizbeidzas aizverot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu – tās saglabājas jūsu datorā, līdz brīdim, kad tās izdzēšat. Piešķirot jūsu datoram unikālu identifikatoru, mēs varam izveidot jūsu iepriekšējo izvēļu un iecienītāko izvēļu datu bāzi, un situācijās, kad šīs izvēles nepieciešams apkopot atkārtoti, mēs tās varam iegūt automātiski, ietaupot jūsu laiku un pūles. Piemēram, pēc tam, kad esat veicis pirkumu, ja vēlēsieties veikt vēl kādu pirkumu, jūsu piegādes adrese būs saglabāta un jums tikai atliks apstiprināt šo darījumu. Ja 3M tīmekļa vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes, mēs jūs par to brīdināsim šajā vietnē ievietotajā konfidencialitātes paziņojumā. Ja nevēlaties, lai jūsu datorā saglabātos sīkdatnes, jūs varat izmainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tā noraidītu visas sīkdatnes vai brīdinātu jūs katru reizi, kad sīkdatne tiek ievietota jūsu datorā. Kaut arī jums nav pienākums pieņemt sīkdatnes uz sava datora, apmeklējot 3M tīmekļa vietni, tomēr, ja jūsu pārlūkprogramma noraidīs mūsu sīkdatnes, jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot mūsu vietnes piedāvātās funkcijas.

 3. Informācija, kuru Jūs iesniedzat apzināti un brīvprātīgi 3M ievāc informāciju, kuru jūs sniedzat apzināti un brīvprātīgi, lietojot 3M tīmekļa vietni, piemēram, informāciju, kuru jūs sniedzat reģistrējoties e-pasta paziņojumu saņemšanai, aizpildot aptaujas anketas vai uzdodot mums jautājumus un nosūtot e-pasta atbildes vēstuli. Daudzos gadījumos, šī informācija ietver personas informāciju. 3M lieto šo informāciju tikai tiem mērķiem, kuru vajadzībām jūs šo informāciju sniedzat. Piemēram, ja jūs reģistrējoties, lai saņemtu paziņojumus savā e-pastā, norādāt mums savu e-pasta adresi, mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums jūsu pieprasītos paziņojumus.

  Tāpat, mēs varam izmantot arī informāciju, kuru iegūstam 3M tīmekļa vietnēs dažādiem uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, klientu apkalpošanai, krāpšanas novēršanai, tirgus izpētei, mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī lai sniegtu jums un jūsu uzņēmumam informāciju un piedāvājumus, kas mūsuprāt varētu jūs interesēt. Mēs varam arī izņemt visu personu identificējošo informāciju un izmantot atlikušo daļu vēsturiskiem, statistiskiem vai zinātniskiem mērķiem.

  Daudzas 3M tīmekļa vietnes ļauj jums izvēlēties ļaut vai neļaut izmantot jūsu personas informāciju. Lielākoties mēs jums lūdzam norādīt izvēli tajā brīdī un tajā lapā, kurā jūs sniedzat savu personas informāciju.

Personas informācijas sniegšana

3M apņemas neizpaust ar tīmekļa vietnes starpniecību iegūto informāciju e-reklāmas brokeriem bez Jūsu piekrišanas. 3M var sniegt jūsu personas informāciju citām 3M struktūrvienībām. Šādā gadījumā, citas 3M struktūrvienības izmantos jūsu informāciju atbilstoši mērķiem, kuru vajadzībām šī informācija tika sākotnēji ievākta (vai kuriem jūs devāt sekojošu piekrišanu), un tikai atbilstoši šajā politikā minētajai kārtībai un saskaņā ar attiecīgās valsts vai tīmekļa vietnes konfidencialitātes paziņojumiem, kā arī visiem piemērojamajiem privātās informācijas neaizskaramības un datu aizsardzības likumiem.

Uzņēmums 3M var sniegt jūsu personas informāciju tām trešajām pusēm, kuras mēs esam nolīguši mūsu atbalsta funkciju nodrošināšanai. Šīm trešajām pusēm ir pienākums lietot mūsu sniegto personas informāciju tikai, lai nodrošinātu pakalpojumus mūsu vārdā un apieties ar jūsu personas informāciju kā pilnīgi konfidenciālu. Atsevišķos gadījumos, 3M var sniegt jūsu personas informāciju trešajām pusēm, kuras ir mūsu sadarbības partneri produktu un pakalpojumu sniegšanā mūsu klientiem. Šādās reizēs, mēs pieprasām, lai mūsu sadarbības partneri lietotu viņiem sniegto personas informāciju atbilstoši informācijas sākotnējās sniegšanas mērķiem (vai mērķiem, kuriem jūs pēc tam piekritāt), un tikai atbilstoši šajā politikā minētajai kārtībai un saskaņā ar attiecīgās valsts vai tīmekļa vietnes konfidencialitātes paziņojumiem, kā arī visiem piemērojamajiem privātās informācijas neaizskaramības un datu aizsardzības likumiem.

Dažos izņēmuma gadījumos mēs varam sniegt vai nodot personas informāciju nesaistītām trešajām pusēm. Piemēram, mēs varam sniegt personas informāciju trešajai pusei i) pēc jūsu pieprasījuma, ii) lai ievērotu tiesisko prasību vai tiesas nolēmumu, iii) iespējama noziedzīga nodarījuma, piemēram, identitātes datu zādzības izmeklēšanas laikā; iv) saistībā ar uzņēmuma 3M vai tā struktūrvienību pārdošanu, iegādi, apvienošanu, reorganizāciju, likvidēšanu vai darbības izbeigšanu, vai v) citos līdzīgos gadījumos. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā, mēs veiksim atbilstošus pasākumus jūsu personas informācijas aizsargāšanai.

Daudzas 3M tīmekļa vietnes ļauj jums izvēlēties ļaut vai neļaut izpaust un/vai nodot citām personām jūsu personas informāciju. Lielākoties mēs jūs lūdzam norādīt izvēli tajā brīdī un tajā lapā, kurā jūs sniedzat savu personas informāciju

Personas informācija drošība

Jūsu personas informācija tiek uzglabāta uzņēmuma 3M datu bāzēs vai arī mūsu pakalpojumu sniedzēju uzturētajās datu bāzēs. Vairums datu bāzu tiek uzglabātas uz serveriem, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Gadījumā, ja jūsu personas informācija tiek pārsūtīta uz citu valsti, tad likumā noteiktajā kārtībā, jums tiks nosūtīts atbilstošs paziņojums. 3M īsteno saprātīgus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas informācijas konfidencialitāti, drošību un integritāti. Piemēram, lai nosūtītu personas informāciju tīmeklī, mēs izmantojam drošligzdu slāņa tehnoloģiju. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas informāciju no neatļautas izpaušanas, lietošanas vai izmainīšanas, kā tas mēdz notikt visos datortīklos, kas pieslēgti tīmeklim, mēs nevaram garantēt informācijas drošību, kas sniegta tīmeklī un mēs neuzņemamies atbildību par drošības pārkāpumiem, kas sniedzas ārpus jebkādas mūsu kontroles.

Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

3M tīmekļa vietnēs var būt saites uz vietnēm, kuras nepieder uzņēmumam 3M. Šīs saites ir sniegtas kā papildu pakalpojums un nenorāda, ka 3M kaut kādā veidā atbalsta šo vietņu darbību vai saturu, nedz arī ir saistīts ar šo vietņu turētājiem. Uzņēmums 3M nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīgs par to saturu, drošību vai privātuma neaizskaramības kārtību. Pirms vietnes lietošanas vai personas informācijas nosūtīšanas, mēs aicinām jūs iepazīties ar konfidencialitātes paziņojumiem, kas publicēti jūsu apmeklētajās lapās.

Piekļuve personas informācijai

Jūs varat pārbaudīt, labot un atjaunināt personas informāciju, kuru sniedzat mums 3M tīmekļa vietnē izmantojot atgriezeniskās informācijas mehānismus, kas pieejami attiecīgajā tīmekļa vietnē, klikšķinot šeit atgriezeniska saite vai arī nosūtot mums vēstuli uz šādu adresi: 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

Personas informācijas glabāšana

3M glabā ar 3M tīmekļa vietņu starpniecību iegūto personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus, produktus un informāciju vai arī tik ilgi, cik to atļauj attiecīgie likumi.

Bērni un vecāki

3M tīmekļa vietnes nav paredzētas lietošanai personām, kuras nav saniegušas 13 gadu vecumu. 3M savās mājas lapās apzināti nepieprasa un neievāc informāciju no bērniem vai par bērniem izņemot gadījumus, kad to pieļauj attiecīgais likums. Gadījumā, ja Jūsu bērns ir iesniedzis personas informāciju un Jūs vēlaties, lai mēs tos dzēšam no mūsu datubāzēm, Jūs varat nosūtīt šādu pieprasījumu izmantojot atgriezeniskās saites iespējas, kas pieejamas attiecīgajā tīmekļa vietnē, klikšķinot šeit atgriezeniska saite vai arī nosūtot mums vēstuli uz šādu adresi: 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

Jautājumi par šo politiku vai konfidencialitātes paziņojumiem

Ja jums ir jautājumi par šo politiku, valsts vai tīmekļa vietnes konfidencialitātes paziņojumu vai arī par to, kā mēs lietojam Jūsu personas informāciju, aicinām Jūs sazināties ar mums klikšķinot šeit atgriezeniska saite vai arī nosūtot mums vēstuli uz šādu adresi: 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

Izmaiņas politikā vai konfidencialitātes paziņojumos

3M patur tiesības atjaunināt vai pārveidot šo politiku jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ievietojot atjaunoto politikas versiju mūsu 3M tīmekļa vietnēs. Tāpat, mēs paturam tiesības atjaunināt vai labot mūsu attiecīgo valstu vai tīmekļa vietņu konfidencialitātes paziņojumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ievietojot atjaunoto konfidencialitātes paziņojumu attiecīgajā 3M tīmekļa vietnē. Politikas vai jebkura konfidencialitātes paziņojuma izmaiņu gadījumā, izmaiņas uz ievākto personas informāciju attieksies tikai pēc tam, kad attiecīgajā 3M tīmekļa vietnē būs ievietota atjaunotā politikas vai konfidencialitātes paziņojuma versija.

Šī politika pēdējo reizi tika pārskatīta 2005. gada 15. martā.